søndag 4. november 2018

Batch #32 - American Amber Christmas Ale - Sheepshank 2018

Juleølet lages tradisjonelt alt for seint, et øl som har blitt en tradisjon for meg å lage: Sheepshank, Amber Christmas Ale.

I år er første året hvor juleølet lages på BB60, med et mål på 50 liter.

Synes vørteren ble litt lysere i år enn tidligere, så muligens et av malttypene som ikke var så mørke som jeg trodde... Kjøpte maltet hos ølbrygging.no.

Brukte gjærslurry av Safale US-05 høstet fra #30A den 5.mai.

Bryggeskjema


Bryggedato: 04.11.2018
BRYGG NR: 32


Navn: Sheepshank 2018


Kategori: American Amber Ale Volum (liter) 50
Subtype: Amber Christmas Ale


BJCP: 19A @ BJCP 2015
Vekt (kg) Malt %-andel Maks utbytte/kg/liter Maks utbytte
10,000 Pale Ale 3-4 EBC, Marris Otter 76,92% 296 59,20
1,000 Munich 25 EBC, Munchener Ireks 7,69% 268 5,36
1,000 Caramel 30 EBC, Rosewood 7,69% 268 5,36
1,000 Caramel 120 EBC, Crystal Oak 7,69% 268 5,36


0,00%
0,00
13,000 Malt

75,28


Vekt (g) Humle ALFA (%) Koketid (min) IBU
36,00 Chinook (2015, 12.7% aa) FWH 8,5 120 14,6
100,00 Centennial (2015, 11% aa) 10 15 21,7
100,00 Centennial (2015, 11% aa) 10 2 3,7
0,00 0,0
236,00 HUMLE

40,0


Vekt (g) Tilsetninger Koketid (min) Utgjæring
100,00 Centennial tørrhumle, etter 7d
0,000,00
100,00 Tilsetninger
0,00
Tilsetting av vann (ºC) Mål (ºC) Tid (min) Liter
Innmesk 70 66 5 40
1. mesking
66 90

2. mesking
78 5

Skylling 79 78 30 30
Vannjusteringer Natron (E500) Kalsiumsulfat (gips) Kalsiumklorid Kalsium-karbonat (kritt) (E170)
Formel --- NaHCO3 CaSO4 CaCl2 CaCO3
Innmesk
4g 17g
4g
Skylling

10g

Måltall:

(oechsle grader)
(oechsle grader)
OG: 61 FG: 13
Førkok SG: 56

Utnyttelse mesking: 81%
ABV: 6,9 %

Bitterhet (IBU): 40
Gjær type Safale US-05 slurry fra #30A (05.05.2018) Farge (EBC): 21


Sukker (/l) Temp (C) Tid
1. Gjæring
20,0 2 uker
2. Gjæring

Flasking/Karbonering 6,04 20,0 2 uker


Kommentar:
Rehydrere tørrgjæren i kokt og avkjølt vann, ca 20 minutter før avkjøling starter.
BB60 termostaten slår ut på temperatur ca 6,5ºC høyere enn anvist.


Kokeskjema

Bryggedato: 04.11.2018

BRYGG NR: 32Navn: Sheepshank 2018 Koketid (min): 70


Fra start (min) Koketid Tid Hva / Oppgave Neste
0 70
Kok -50
-50 120
Humle 1 (FWH) 105
55 15
Humle 2 0
55 15
Kjølespiral oppi, for desinfisering 0
55 15
Protafloc, hel tablett 13
68 2
Humle 3 0
68 2
Yeast-VIT, 3 gram 2
70 0
Skru av koker. Start kjøling. 0
70 0
Ta av isolasjon. Whirlpool. 0Målinger SG

Målte Preboil SG til 1.056.
Målte OG til 1.061.

Målinger gjort med hydrometer.

Bryggelogg


Bryggedato: 04.11.2018
BRYGG NR: 32

Navn: Sheepshank 2018


Min BB60 viser ikke temperatur. Den har termostat (som viser ca 6.5ºC for lavt).
Varme 1: 1000W. Varme 2: 2000W.


Temperatur
Klokke Koker Mesk Effekt Kommentar


13:31 48,0
3000 Godt i gamg med oppvarming til 70ºC.
13:40 54,0
3000 Tilsatt vannjusteringer til meskevann.
13:54 68,0
3000 Maltet holder ca 20ºC i romtemperatur.
13:56 70,0
0 Termostat slo ut da den viste 62-63ºC.
13:59 70,5
0 Glemte å isolere og gjorde det nå.
14:01


Start innmesk!
14:08
63,4 0 Ferdig innmesk! (7 minutter) Start mesketrinn 1!


62,5
Sirk m/bøtte. 62.5ºC dypt i mesk.
14:10

1000 65ºC i mesk tappet fra bunnen. Falt ca 6ºC etter tilsetting av maltet, 1ºC lavere enn ønsket.
14:28

0 Sirk m/pumpe. Startet oppvarming av 30 liter skyllevann med vannjusteringer.
14:31
65,3 1000
14:33
65,7 1000
14:34
66,1 1000
14:36
66,4 0 Justert ned termostat til å slå ut ved 66ºC.
14:37
66,9 0
14:38
67,1 0 Temperatur på toppen av mesken går mye opp og ned. Makset på 67.1ºC i mesk.
14:39
66,3 0 Synker fort igjen.
14:40
65,8 0
14:43
65,6 1000 Justerer termostat ca 1ºC litt lavere.
14:44
66,5 0 Slo ut. Skrudd av sirkulering.
15:01
66,1 0
15:15
65,9 0
15:42
66,1 0
15:50
66,1 1000 Øker termostat. Forsiktig oppvarming i bunn. Forbereder til mesketrinn 2.
15:59
66,1 3000 Slutt mesketrinn 1! (1:51 timer)
Øker mot 78ºC. Sirk m/pumpe.
16:00
70,8 0
16:01
72,9 0
16:02
74,1 3000
16:06
76,1 3000
16:07
77,9 0 Satt ned maks til 1000W. Termostat på 78ºC.
16:10
75,7 1000
16:11
72,9 3000 Opp til 3000W igjen.
16:13
76,7 2000 Ned til 2000W effekt. Termostat på ca 78-79ºC, som viser seg å være en fin innstilling.
16:15
78,9 0
16:25
74,9 2000
16:35
80,4 0 Litt for høy temp. Begynner å nærme seg utskyll.
16:45
78,8 0 Skrudd av. Stans sirkulering.
Start skylling!
17:23

0 Ferdig skylling! (38 minutter)
17:23

0 28 liter mask. Ferdig spadd ut.
17:33

3000 Vasket kjelen. Heller tilbake ca 59 liter.
17:38 69,3
3000 H1 (FWH) oppi.
Siste avrenning fra skylling målt til 1.023@45ºC=1.030
16:58 79,9
3000
18:40


Tok preboil-SG prøve ved ca 59 liter. Preboil-SG = 1.051@41ºC=1.056
18:49 99,7
3000
18:50

3000 Start kokeskjema! Varighet 70min.
18:52

2000 Rullerende kok. Fjernet proteiner fra toppen.
19:41

2000 Kjølespiral oppi.
19:45

2000 H2 oppi. Protafloc oppi.
19:58

2000 H3 oppi. Yeast-VIT oppi.
20:00

0 Av! Startet kjøling. Tok av isolasjonen. Whirlpool.
20:48


Start tapping. OG=1.061.
#32A på 25.5 liter inkludert gjærslurry.
#32A på 23.5 liter inkludert gjærslurry.
Totalt 49 liter i gjæringsspann.
22:19


Ferdig vasket, med pauser.


Bilder

Mye humle: Chinook og Centennial

Vørter i kok. Tilsatt humle.

#32 satt til gjæring i to gjærinsspann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar