søndag 23. april 2017

Batch #25 - American Pale Ale Calypso - Farmers Loop Calypso

Ny batch med American Pale Ale, i familien Farmers Loop, single-hop med Calypso-humle, en høy-alpha-syre humle (dual-purpose) som gir aroma av fruktig sitrus, epler, pærer, steinfrukt og lime.

Første tilsetning av humle er ved skylling, en teknikk kalt First Wort Hopping, som jeg også brukte på batch #24 British Best Bitter - The Bitter End.

Fjernet ikke proteinlaget under koking.

Justeringer med sirkuleringspumpa

Gjorde slangen fra sirkuleringspumpa kortere og nå kan den ligge oppi meskekaret og sirkulere med liten risiko for at den pluttselig skal sprette ut. Dette er nok også fordelsmessig mtp holdbarheten til pumpa. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke har kappet den slangen tidligere.

Bryggeskjema


Bryggedato: 23.04.2017
BRYGG NR: 25


Navn: Farmers Loop Calypso


Øltype: American Ale Volum (liter) 26
Subtype: American Pale Ale


BJCP: 18B @ BJCP 2015


Spesialitet: Single-hop Calypso
Vekt (kg) Malt %-andel Maks utbytte/kg/liter Maks utbytte
5.000 Pale malt 6 EBC 83.33% 296 56.92
0.800 Caramel malt 40 EBC 13.33% 268 8.25
0.200 Hvetemalt 3.33% 296 2.28


0.00% 268 0.00


0.00% 268 0.00
6.000 Malt

67.45


Vekt (g) Humle ALFA (%) Koketid (min) IBU
20.00 Calypso 2013 16%AA (FWH) 10.5 60 19.0
10.00 Calypso 2013 16%AA 10.5 30 7.3
10.00 Calypso 2013 16%AA 10.5 15 4.7
30.00 Calypso 2013 16%AA 10.5 5 5.7
30.00 Calypso 2013 16%AA 10.5 0 0.0
100.00 HUMLE

36.6


Vekt (g) Tilsetninger Koketid (min)
0.00 Tilsetninger


Tilsetting av vann (ºC) Mål (ºC) Tid (min.) Liter
Innmesk 70 64 5 22
1. mesking
64 60

2. mesking
78 30

Skylling 80 78 15 14
Vannjusteringer Natron Kalsiumsulfat (gips) Kalsiumklorid Kalsiumkarb. (kritt)
Formel --- NaHCO3 CaSO4 CaCl2 CaCO3
Meskevann

7
2g
Skyllevann

4

Måltall:

(oechsle grader)
(oechsle grader)
OG: 54 FG: 14
Førkok SG: 48

Utnyttelse: 80%
ABV: 5.4 %

Bitterhet (IBU): 37
Gjær type Safale US-05, slurry 19.nov 2016
Farge (EBC): 14


Date Temp (C)

1. Gjæring

19.0 2 uker
2. GjæringFlasking/Karbonering

20.0 2 uker
Kommentar:
Rehydrere tørrgjæren i sterilt vann (kokt og avkjølt) ca når avkjøling starter.
Ingen fjerning av proteiner på toppen under koking.


Kokeskjema


Bryggedato: 23.04.2017
BRYGG NR: 25

Navn: Farmers Loop Calypso Koketid (min): 75


Fra start Koketid (min) Hva / Oppgave
-15 90 Humle 1 FWH (under skylling/avrenning)
0 75 Kok
45 30 Humle 2

60 15 Humle 3
60 15 Kjølespiral oppi, for desinfisering
60 15 Protafloc/Whirlfloc, halv tablett
70 5 Humle 4

73 2 Yeast-VIT, ca 2 gram
75 0 Skru av koker. Start kjøling.
77 -2 Humle 5


Målinger SG/Brix


Test # Tid Kommentar
Refrakto #1
Refrakto #2
Hydro #1


SG BRIX
SG BRIX
SG
1
Rent vann
1.000 0.0
2
Avrenning maltsil #1 (tatt med)3
Avrenning maltsil #2 (tatt med)4
Avrenning maltsil #3 (ikke tatt med)5
Før skylling (i mesk)6
Før kok (pre-boil)


1.053
7
OG (etter kok, ingen Wort Correct)


1.055Bryggelogg


Kommentarer:
Label på min BB30 viser 10 prosentpoeng for lite. I skjemaet er effekt korrigert til å vise faktisk effekt (for varmekilde 2). Varmekilde 1 er alltid på, ved mindre notert.


Temperatur
Klokke Koker Mesk Effekt Kommentar


14:00 15
100% Start oppvarming av 22 liter vann til 70ºC.
14:05

100% Tilsatte 7g CaSO4 og 2g CaCO3 til meskevann.
14:50 68 63.1 0% Ferdig innmesk. Sirkulert noe med bøtte.
14:55 67 63.8 AV Isolert og skrudd av.
14:59


pH 5.6 i topp av mesk.
15:07 65
0% Keep warm.
15:15 64
0%
Fant gjær US-05 fra 19.november, muligens fra en gjærstarter laget på gjær fra #17. Satte ny gjærstarter på denne for å sette den i gang.
15:26 62 63.9 0%
15:50 60 64.1 10%
16:15 70 64.1 40% Start mesketrinn 2, til 78ºC. Sirk m/pumpe. Skylte igjennom pumpa med rent vann først. Mesketrinn 1 tok 1:25 timer.
16:22 76
80% Sirk oppi.
16:24 78 68.0 40%
16:25 70
80% Sirk utenfor.
16:27 84 67.8 60% oppi/utenfor.
16:31 73 69.8 80%
16:38 84
50%
16:39 81 78.8 0% 74.3ºC dypt i mesk.
16:42

20%
16:47 78 78.0 0% Startet oppvarming av skyllevann til 80ºC med 4g CaSO4 (14 liter).
16:50 77 78.0 20% 78.1ºC dypt i mesk. Sirk av.
17:05 76
30%
17:28 80 76.5 30% Skyllevann holder 81ºC.
17:32 80
80% Hevet maltsil. Slutt mesketrinn 2, tok 1:17 timer.
17:33 80
80% Humle 1 oppi, FWH.
17:35

80% Begynn skylling.
17:50


Ferdig skylling med 14 liter, tok 15 minutter.
17:56


Preboil size er 32 liter (47 cm høyt).
18:00 99
60% Nesten kok. Start kokeskjema.
18:07 99
50% Rullerende kok.
18:11 99
60%
18:45 99
60% Humle 2 oppi.
19:00 99
60% Humle 3 oppi. Kjølespiral oppi. Whirlfloc oppi.
19:10 99
60% Humle 4 oppi.
19:13 99
60% Yeast-VIT oppi.
19:15

AV Start kjøling! Utført whirlpool ved alle tilsetningene med røreskje.
19:17 90
AV Humle 5 oppi. Whirlpool.
19:19 80
AV
19:55


Startet tapping. Tilsatt gjær.
20:10


Ferdig tappet! Satt til gjæring på 20ºC.
21:30


Ferdig vasket. Total bryggedag på 7:30 timer.


Temperaturer

Figur viser temperatur avlest fra BB30 (koker) med blå strek og temperatur målt med digitalt termometer i mesken med rød strek.

Bilder

Calypso humle

Oppvarming av skyllevann

Tapping til gjæringsspann. Satt til gjæring på ca 20-21ºC.